Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 4. července 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG v. Hauptzollamt München

(Věc C-509/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht München

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Žalovaný: Hauptzollamt München

Předběžná otázka

Musí být k převodní hodnotě dováženého zboží podle čl. 71 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 (dále jen „celní kodex Unie“) (Úř. věst. 2013, L 269, s. 1), připočteny náklady na vývoj softwaru, který byl proveden v Evropské unii, který kupující prodávajícímu poskytl zdarma a který byl instalován do dovážené řídicí jednotky, pokud tyto náklady nebyly zahrnuty do ceny, která byla nebo má být za dovážené zboží skutečně zaplacena?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 269, s. 1