Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 4. juli 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG mod Hauptzollamt München

(Sag C-509/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht München

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Sagsøgt: Hauptzollamt München

Præjudicielt spørgsmål

Skal den indførte vares transaktionsværdi i henhold til artikel 71, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 1 om EU-toldkodeksen suppleres med omkostningerne til udvikling af en software, som er udviklet i Den Europæiske Union, af køberen er stillet til rådighed for sælgeren uden beregning og er installeret på den indførte styreenhed, hvis de ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for den indførte vare?

____________

1     EUT 2013, L 269, s. 1.