Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München (Saksamaa) 4. juulil 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG versus Hauptzollamt München

(kohtuasi C-509/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht München

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Vastustaja: Hauptzollamt München

Eelotsuse küsimus

Kas arenduskulud, mis on seotud Euroopa Liidus välja töötatud tarkvaraga, mille andis ostja müüjale üle tasuta ja mis on installeeritud imporditud juhtimisseadmesse, tuleb lisada imporditud kauba tehinguväärtusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik1 , artikli 71 lõike 1 punktile b, kui need ei sisaldu imporditud kauba eest tegelikult makstud või makstavas hinnas?

____________

1 ELT 2013, L 269, lk 1.