Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. srpnja 2019. uputio Finanzgericht München (Njemačka) – BMW Bayerische Motorenwerke AG protiv Hauptzollamt München

(predmet C-509/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht München

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Tuženik: Hauptzollamt München

Prethodno pitanje

Treba li troškove razvoja softvera proizvedenog u Europskoj uniji koji je kupac prodavaču besplatno stavio na raspolaganje i koji je instaliran na uvezeni upravljački uređaj dodati transakcijskoj vrijednosti uvezene robe u skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije1 , ako ti troškovi nisu obuhvaćeni stvarno plaćenom ili plativom cijenom uvezene robe?

____________

1 SL 2013., L 269, str. 1. i ispravci SL 2013., L 287, str. 90., SL 2015., L 70, str. 64. i SL 2018., L 294, str. 44.