Language of document :

A Finanzgericht München (Németország) által 2019. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BMW Bayerische Motorenwerke AG kontra Hauptzollamt München

(C-509/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht München

Az alapeljárás felei

Felperes: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Alperes: Hauptzollamt München

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 71. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján ki kell-e egészíteni a behozott áru ügyleti értékét az Európai Unió területén végzett munkával előállított, a vevő által ingyenesen az eladó rendelkezésére bocsátott és a behozott vezérlőegységre feltelepített szoftver kifejlesztésének költségeivel, ha azok nem szerepelnek a behozott áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árban?

____________

1 HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 287., 90. o.; HL 2016. L 267., 2. o.; HL 2018. L 173., 35. o.