Language of document :

2019 m. liepos 4 d. Finanzgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BMW Bayerische Motorenwerke AG / Hauptzollamt München

(Byla C-509/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Atsakovė: Hauptzollamt München

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungoje parengtos programinės įrangos, kurią pirkėjas neatlygintinai pateikė pardavėjui ir kuri buvo įrašyta į importuojamą valdymo bloką, kūrimo išlaidos pridedamos prie importuojamų prekių sandorio vertės pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas1 71 straipsnio 1 dalies b punktą, jei šios išlaidos nėra įskaitytos į faktiškai sumokėtą arba mokėtiną už importuojamas prekes kainą?

____________

1 OL L 269, 2013, p. 1.