Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. jūlijā iesniedza Finanzgericht München (Vācija) – BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(Lieta C-509/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht München

Pamatlietas puses

Prasītāja: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Atbildētāja: Hauptzollamt München

Prejudiciālie jautājumi

Vai tādas programmatūras izstrādes izmaksas, kas ir izstrādāta Eiropas Savienībā, ko pircējs ir nodevis pārdevēja rīcībā bez atlīdzības un kas ir uzstādīta ievestajam vadības blokam, ir jāpieskaita ievestās preces darījuma vērtībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris) ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 1 (turpmāk tekstā – “Savienības Muitas kodekss”) (OV L 269, 10.10.2003., 1. lpp.), ja tās neietilpst par ievesto preci faktiski samaksātajā vai maksājamajā cenā?

____________

1 OV 2013, L 269, 1. lpp.