Language of document :

Žalba koju je 16. kolovoza 2019. podnio John Dalli protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 6. lipnja 2019. u predmetu T-399/17, Dalli protiv Komisije

(predmet C-615/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: John Dalli (zastupnici: L. Levi, odvjetnik, S. Rodrigues, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu i proglasi žaliteljeve zahtjeve u predmetu T-399/17 dopuštenima i utemeljenima, te stoga naloži

naknadu štete, osobito neimovinske, koja se privremeno može procijeniti na iznos od 1 000 000 eura;

drugoj stranci u postupku snošenje svih troškova.

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova žalbenog i prvostupanjskog postupka u cijelosti.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom žalitelj navodi nekoliko pogrešaka koje se tiču prava, osobito povredu dužnosti obrazlaganja i iskrivljavanje činjenica iz spisa odbijanjem prvog prigovora koji se odnosi na nezakonitost odluke o pokretanju istrage.

Kao drugo, žalitelj navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši drugi prigovor koji se odnosi na propuste u kvalificiranju istrage i njezinu nezakonitom proširenju.

Kao treće, žalitelj navodi iskrivljavanje dokaza i povredu prava obrane u presudi Općeg suda u kojoj se odbio treći prigovor koji se odnosio na povredu načela o prikupljanju dokaza te iskrivljavanju i krivotvorenju dokaza.

Kao četvrto, žalitelj navodi iskrivljavanje činjenica i dokaza te pogreške koje se tiču prava koje je Opći sud počinio odbivši četvrti prigovor koji se odnosi na povredu prava obrane, članka 4. Odluke Komisije 1999/3961 i članka 18. OLAF-ovih uputa.

Kao peto, žalitelj navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava povredom dužnosti obrazlaganja i iskrivljavanjem dokaza, odbivši peti prigovor koji se odnosi na povredu članka 11. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 1073/19992 i članka 13. stavka 5. Pravila Nadzornog odbora.

Kao šesto, žalitelj navodi nekoliko pogrešaka koje se tiču prava i iskrivljavanje dokaza u presudi Općeg suda u kojoj se odbio šesti prigovor koji se odnosi na povredu načela pretpostavke nedužnosti, povredu članka 8. Uredbe br. 1073/1999 i članka 339. UFEU-a te povredu prava na zaštitu osobnih podataka.

Sedmim i posljednjim žalbenim razlogom žalitelj navodi iskrivljavanje tužbe i dokaza te pogrešku koja se tiče prava koju je Opći sud počinio zaključivanjem da žalitelj nije ustanovio postojanje neimovinske štete.

____________

1 1999/396/EZ, EZUČ, Euratom: Odluka Komisije od 2. lipnja 1999. o uvjetima za provođenje internih istraga u vezi sa sprečavanjem prijevara, korupcije i svih nezakonitih aktivnosti koje štete interesima Zajednice (SL 1999., L 149, str. 57.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 122.)

2 Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (SL 1999., L 136, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 100.)