Language of document :

2019 m. rugpjūčio 16 d. John Dalli pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-399/17 Dalli / Komisija

(Byla C-615/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: John Dalli, atstovaujamas advokatų L. Levi ir S. Rodrigues

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą ir pripažinti apelianto reikalavimus byloje T-399/17 priimtinais ir pagrįstais, ir dėl to įpareigoti

atlyginti žalą, t. y. neturtinę žalą, kuri laikinai gali būti įvertinta kaip 1 000 000 EUR;

atsakovę atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas.

įpareigoti Europos Komisiją atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje ir pirmojoje instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas keliomis teisės klaidomis, t. y. motyvavimo pareigos pažeidimu ir bylos iškraipymu atmetant pirmąjį reikalavimą, susijusį su sprendimo neteisėtumu dėl tyrimo pradėjimo.

Antra, apeliantas teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, atmesdamas antrąjį reikalavimą, susijusį su tyrimo apibūdinimo trūkumais ir neteisėtu tyrimo pratęsimu.

Trečia, apeliantas savo skundą grindžia įrodymu iškraipymu ir teisės į gynybą pažeidimu Bendrojo Teismo sprendime, kuriame buvo atmestas trečiasis reikalavimas, susijęs su įrodymų rinkimo principų pažeidimais ir jų iškraipymu bei klastojimu.

Ketvirta, apeliantas savo skundą grindžia faktų ir įrodymų prasmės iškraipymu bei teisės klaidomis, kai Bendrasis Teismas atmetė ketvirtąjį reikalavimą, susijusį su teisės į gynybą, Komisijos sprendimo 1999/3961 4 straipsnio ir OLAF instrukcijų 18 straipsnio pažeidimais.

Penkta, apeliantas teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą pažeisdamas motyvavimo pareigą ir iškraipydamas įrodymus, kai atmetė penktąjį reikalavimą, susijusį su Reglamento (EB) Nr. 1073/19992 11 straipsnio 7 dalies ir Priežiūros komiteto taisyklių 13 straipsnio 5 dalies pažeidimais.

Šešta, apeliantas grindžia skundą keliomis teisės klaidomis ir įrodymu iškraipymu bendrojo Teismo sprendime, kuriame buvo atmestas šeštasis reikalavimas, susijęs su nekaltumo prezumpcijos, Reglamento Nr. 1073/1999 8 straipsnio, SESV 339 straipsnio ir teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimais.

Septintasis (paskutinis) apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas prašymo ir įrodymų iškraipymu ir teisės klaida, kurią Bendrasis teismas padarė nuspręsdamas, kad apeliantas nepagrindė neturtinės žalos atsiradimo.

____________

1 1999 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (OL L 149, 1999 6 16, p. 57; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 2 t., p. 118).

2 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 91).