Language of document :

2019 m. liepos 2 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) sprendimo sujungtose bylose T-836/16 ir T-624/17 Lenkijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-562/19 P)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama K. Herrmann, P.-J. Loewenthal

Kitos proceso šalys: Lenkijos Respublika, Vengrija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti visą 2019 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) sprendimą sujungtose bylose T-836/16 ir T-624/17 Lenkijos Respublika / Komisija EU:T:2019:338 ir

atmesti Lenkijos Respublikos ieškinius Komisijai byloje T-836/16 dėl 2016 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimo C(2016) 5596 final dėl valstybės pagalbos SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), kuriuo pradėta formali tyrimo procedūra ir uždraustas Lenkijos mokestis, taikomas mažmeninės prekybos sektoriui, panaikinimo ir byloje T-624/17 dėl 2017 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimo (ES) 2018/160 dėl valstybės pagalbos SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), kurią Lenkija suteikė nustatydama mokestį, taikomą mažmeninės prekybos sektoriui, panaikinimo ir priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje ir šioje apeliacinėje byloje;

subsidiariai, neatmetus abiejų ieškinių visa apimtimi, grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismui, kiek tai susiję su kaltinimais, kurie nebuvo išnagrinėti pirmojoje instancijoje, ir atidėti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje ir šioje apeliacinėje byloje priėmimą, kol bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį, kai nusprendė, kad Lenkijos mažmeninės prekybos mokestis nėra atrankinis. Bendrojo Teismo teisinę klaidą įrodo šie argumentai:

- pirma, skundžiamo sprendimo 63–68 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai teigia, kad Komisija padarė klaidą į atskaitos sistemos apibrėžtį neįtraukusi Lenkijos mažmeninės prekybos mokesčio progresinių tarifų. Kitaip nei teigia Bendrasis Teismas, Komisijos procedūrą užbaigiančiame sprendime taikytas požiūris atitinka Teisingumo Teismo jurisprudenciją. Taigi, Bendrasis Teismas padarė klaidą apibrėždamas atskaitos sistemą.

- antra, skundžiamo sprendimo 69–78 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad Komisija neteisingai apibrėžė mažmeninės prekybos mokesčio tikslą, į kurį atsižvelgiant turi būti įvertintas įmonių panašumas. Bendrasis Teismas nusprendė, kad tik priemonės mokestinis tikslas, apibrėžiamas kaip tuo mokesčiu apmokestinamas dalykas ir (ar) momentas, yra svarbus vertinant įmonių panašumą. Kiti glaudžiai susiję tikslai kaip mokumas turi reikšmę tik vertinant, ar nevienodas požiūris į panašias įmones yra objektyviai pagrįstas. Todėl tai, kad Bendrasis Teismas vertindamas įmonių panašumą pripažino tariamą Lenkijos mažmeninės prekybos mokesčio paskirstymo tikslą, yra teisės klaida.

- trečia, skundžiamo sprendimo 79–93 punktuose Bendrasis Teismas klaidingai pripažino, kad Komisija padarė klaidą nusprendusi, jog paskirstymo tikslas nepagrindžia mažmeninės prekybos mokesčio progresinių tarifų. Bendrojo Teismo tvirtinimas, kad Lenkijos mažmeninės prekybos mokestis nėra diskriminacinis ir tarnauja paskirstymo tikslams, grindžiamas klaidinga prielaida, kad dideles pajamas gaunančios (turinčios didelę apyvartą) įmonės yra pelningesnės nei mažiau pajamų gaunančios (turinčios mažesnę apyvartą) įmonės. Taip Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes pripažino, kad paskirstymo tikslas, kuris nėra glaudžiai susijęs su mažmeninės prekybos mokesčiu, gali pagrįsti nevienodą įmonių vertinimą. Be to, remdamasis šia klaidinga prielaida, įrodymo, kad progresinius mokesčio tarifus pateisina tariamas paskirstymo tikslas, naštą Bendrasis Teismas klaidingai nuo valstybės narės perkėlė Komisijai, kuri turėtų įrodyti, kad toks pateisinimas neegzistuoja.

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija nurodo, kad skundžiamo sprendimo 104–109 punktuose Bendrasis Teismas pažeidė SESV 108 straipsnio 2 dalį ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2015/1589 13 straipsnio 1 dalį. Tuose punktuose Bendrasis Teismas konstatavo, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai nusprendė pradėti formalią tyrimo procedūrą ir nurodė sustabdyti Lenkijos mažmeninės prekybos mokesčio taikymą. Tokią išvadą Bendrasis Teismas grindė sprendimo, užbaigiančio formalią tyrimo procedūrą, analize. Sprendimui pradėti formalią tyrimo procedūrą taikydamas tokį pat teisminės kontrolės lygį kaip ir sprendimo, kuriuo ji užbaigiama, galiojimui Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą. To pirmojo sprendimo atveju Bendrasis Teismas taikė aukštesnį kontrolės lygį, užuot įvertinęs, ar Komisija akivaizdžiai negalėjo turėti abejonių dėl ginčijamos priemonės neatrankinio pobūdžio.

____________