Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 22. juulil 2019 – Ettevõte ECO TLC versus Ministre de la transition écologique et solidaire

(kohtuasi C-556/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ettevõte ECO TLC

Vastustaja: Ministre de la transition écologique et Solitaire

Teine pool: Fédération des entreprises du recyclage

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 107 tuleb tõlgendada nii, et selle artikli tähenduses riigiabiks tuleb lugeda niisugust korda, nagu on kirjeldatud punktides 9–11, millega eraõiguslik mittetulunduslik keskkonnaorganisatsioon, kellel on avalik-õiguslike ametiasutuste väljastatud luba, nõuab konkreetse toodete kategooria turuleviijatelt, kes on temaga sõlminud vastava lepingu, sisse osamakseid teenuse eest, mis seisneb selles, et nende asemel tagatakse nendest toodetest tekkivate jäätmete käitlemine, ja maksab nende jäätmete sortimise ja taaskasutusega tegelevatele ettevõtjatele toetusi, mille summa on kindlaks määratud tegevusloas, arvestades keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid eesmärke?

____________