Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 22.7.2019 – ECO TLC v. Ministre de la transition écologique et solidaire

(Asia C-556/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ECO TLC

Vastaaja: Ministre de la transition écologique et solidaire

Muu osapuoli: Fédération des entreprises du recyclage

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklaa tulkittava siten, että edellä 9–11 kohdassa kuvatun kaltainen järjestely, jossa voittoa tavoittelematon yksityinen tuottajayhteisö, jolla on viranomaisten antama lupa, perii tietyn tyyppisiä tuotteita markkinoille tuovilta toimijoilta, jotka ovat allekirjoittaneet sen kanssa sopimuksen tätä tarkoitusta varten, maksuja vastineena palvelusta, jossa se huolehtii näiden toimijoiden puolesta näistä tuotteista syntyvien jätteiden käsittelystä, ja maksaa toimijoille, joiden tehtävänä on lajitella ja hyödyntää nämä jätteet, avustuksia, joiden määrä määritetään hyväksymissopimuksessa ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden perusteella, on katsottava kyseisessä määräyksessä tarkoitetuksi valtiontueksi?

____________