Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société ECO TLC kontra Ministre de la transition écologique et solidaire

(C-556/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Société ECO TLC

Alperes: Ministre de la transition écologique et solidaire

Az eljárásban részt vesz: Fédération des entreprises du recyclage

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkét, hogy az e rendelkezés értelmében vett állami támogatásnak kell tekinteni a 9–11. pontban leírtakhoz hasonló olyan rendszert, amellyel egy nonprofit magánjogi ökoszervezet – amely a hatóságok által kibocsátott jóváhagyással rendelkezik – meghatározott termékkategória forgalmazóitól – akik vele ebben a tekintetben megállapodást kötnek – pénzügyi hozzájárulásokat szed be az abban álló szolgáltatás ellenértékeként, hogy az utóbbi személyek nevében kezeli az e termékekből származó hulladékokat, és az e hulladékok szétválogatásával és hasznosításával megbízott szereplők számára a környezetvédelmi és szociális célkitűzéseken alapuló jóváhagyásban megállapított összegű támogatásokat nyújt?

____________