Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d’État (Francija) – Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Lieta C-556/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d’État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Société ECO TLC

Atbildētājs: Ministre de la transition écologique et solidaire

Persona, kas iestājusies lietā: Fédération des entreprises du recyclage

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda tiesību norma, kas aprakstīta 9.–11. punktā, ar kuru privāts bezpeļņas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis valsts iestāžu izsniegtu atļauju, saņem no konkrētas kategorijas izstrādājumu tirgotājiem, kuri ar to šajā nolūkā paraksta vienošanos, iemaksas apmaiņā pret pakalpojumu apstrādāt tos atkritumus, kas radušies no šiem izstrādājumiem, un pārskaita operatoriem, kas ir atbildīgi par šo atkritumu šķirošanu un pārstrādi, dotācijas par tādu summu, kas noteikta atļaujā attiecībā uz vides un sociālajiem mērķiem, ir jāuzskata par valsts atbalstu minēto noteikumu izpratnē?

____________