Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 22 iulie 2019 – Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

(Cauza C-556/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Société ECO TLC

Pârât: Ministre de la transition écologique et solidaire

Cealaltă parte din procedură: Fédération des entreprises du recyclage

Întrebarea preliminară

Articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că un dispozitiv precum cel descris la punctele 9-11, prin care un eco-organism privat fără scop lucrativ, titular al unei autorizații eliberate de autoritățile publice, percepe de la entitățile care introduc pe piață o anumită categorie de produse, care încheie cu acesta o convenție în acest scop, contribuții în schimbul serviciului care constă în realizarea în numele acestora a obligației lor de tratare a deșeurilor provenite din produsele respective, și plătește unor operatori însărcinați cu sortarea și cu valorificarea acestor deșeuri subvenții al căror cuantum este stabilit prin decretul de autorizare pe baza obiectivelor de mediu și sociale, trebuie considerat un ajutor de stat în sensul dispozițiilor menționate?

____________