Language of document :

Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus – Hauzenberger versus EUIPO (TurboPerformance)

(kohtuasi T-349/18)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi TurboPerformance taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus– Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Bittner)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: M. Eberl ja D. Hanf)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 5. aprilli 2018. aasta otsuse (asi R 2206/2017-4) peale, mis käsitleb kujutismärgi TurboPerformance ELi kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja A. Hauzenbergerilt.

____________

1 ELT C 259, 23.7.2018.