Language of document :

Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2019. – Hauzenberger protiv EUIPO-a (TurboPerformance)

(predmet T-349/18)1

(„Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije TurboPerformance – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Njemačka) (zastupnik: B. Bittner, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Eberl i D. Hanf, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. travnja 2018. (predmet R 2206/2017-4), koja se odnosi na prijavu za registraciju figurativnog znaka TurboPerformance kao žiga Europske unije.

Izreka

Tužba se odbija.

Andreasu Hauzenbergeru nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 259, 23. 7. 2018.