Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Cauza T-349/18)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene figurative TurboPerformance – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Germania) (reprezentant: B. Bittner, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanți: M. Eberl și D. Hanf, agenți)

Obiectul

Acţiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 5 aprilie 2018 (cauza R 2206/2017-4), privind o cerere de înregistrare a unui semn figurativ TurboPerformance ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îl obligă pe domnul Andreas Hauzenberger la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 259, 23.7.2018.