Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2019 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(vec T-349/18)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TurboPerformance – Absolútny dôvod zmietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Nemecko) (v zastúpení: B. Bittner, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Eberl a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. apríla 2018 (vec R 2206/2017 4) týkajúca sa prihlášky obrazového označenia TurboPerformance ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Andreas Hauzenberger je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 259, 23.7.2018.