Language of document :

Tribunalens dom av den 11 juli 2019 – Hauzenberger mot EUIPO (TurboPerformance)

(Mål T-349/18)(1 )

(”EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TurboPerformance – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001”)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Tyskland) (ombud: advokaten B. Bittner)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Eberl och D. Hanf)

Saken

Överklagande av det beslut som EUIPO:s fjärde överklagandenämnd meddelade den 5 april 2018 (ärende R 2206/2017-4) angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet TurboPerformance.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Andreas Hauzenberger ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C 259, 23.7.2018.