Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 9. juulil 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna, asukoht Varssavi versus Ryanair DAC, asukoht Dublin (Iirimaa)

(kohtuasi C-519/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Passenger Rights SA

Vastustaja: Ryanair DAC, asukoht Dublin (Iirimaa)

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 artikli 2 punkti b, artikli 3 lõikeid 1 ja 2 ja artikli 6 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades2 artiklit 25 tuleb kohtualluvuse kokkuleppe kehtivuse kontrollimisel tõlgendada nii, et asjaolule, et lepingutingimuse suhtes ei ole eraldi kokku lepitud ja leping sisaldab ebaõiglasi tingimusi, mis tulenevad kohtualluvuse kokkuleppest, võib tugineda ka tarbijalt loovutamise teel omandatud nõude lõppostja, kes ise ei ole tarbija staatuses?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.

2 ELT 2012, L 351, lk 1.