Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Passenger Rights spółka akcyjna sa sjedištem u Varšavi protiv Ryanair DAC sa sjedištem u Dublinu (Irska)

(predmet C-519/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Passenger Rights SA

Tuženik: Ryanair DAC sa sjedištem u Dublinu (Irska)

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. točku (b), članak 3. stavke 1. i 2. i članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ1 od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima i članak 25. Uredbe (EU) br. 1215/20122 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, u području ispitivanja valjanosti sporazuma o nadležnosti, tumačiti na način da se na izostanak pojedinačnih pregovora o ugovornim odredbama i na nepoštene ugovorne odredbe koje proizlaze iz sporazuma o prenošenju nadležnosti može pozvati i krajnji stjecatelj tražbine stečene ustupom od potrošača koji sam, međutim, nema status potrošača?

____________

1 SL 1993., L 95, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)

2 SL. 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)