Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 9 iulie 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie/Ryanair DAC w Dublinie (Irlanda)

(Cauza C-495/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Passenger Rights SA

Pârâtă: Ryanair DAC, Dublin (Irlanda)

Întrebarea preliminară

Articolul 2 [lit.] b), [articolul] 3 alineatele (1) [şi] 2 şi [articolul] 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE [a Consiliului] din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 şi articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială2 – în ceea ce priveşte examinarea validităţii unei convenții atributive de competență, trebuie interpretate în sensul că lipsa unei negocieri individuale a clauzelor contractuale şi clauzele abuzive rezultate dintr-o convenţie atributivă de competență pot fi invocate şi de beneficiarul final al unei creanţe cesionate de un consumator, care nu are însă el însuşi calitatea de consumator?

____________

1 JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.

2 JO 2012, L 351, p. 1.