Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 9. julija 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna s sedežem v Varšavi/Ryanair DAC s sedežem v Dublinu (Irska)

(Zadeva C-519/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Passenger Rights SA

Tožena stranka: Ryanair DAC mit Sitz in Dublin (Irska)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(b), člen 3(1) in (2) ter člen 6(l) Direktive Sveta 93/13/EGS1 z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah ter člen 25 Uredbe (EU) št. 1215/20122 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah pri presoji veljavnosti dogovora o pristojnosti razlagati tako, da se na neobstoj posamičnega dogovora o pogodbenem pogoju in na nepoštena pogodbena določila iz dogovora o pristojnosti lahko sklicuje tudi končni prevzemnik terjatve, ki je terjatev na podlagi odstopa terjatve pridobil od potrošnika in ki sicer nima statusa potrošnika?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.

2 UL L 351, 2012, str. 1.