Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. srpnja 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – M .F. protiv J. M.

(predmet C-508/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: M. F.

Tuženik: J. M.

Prethodna pitanja

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak, članak 2., članak 4. stavak 3. i članak 6. stavak 3. UEU-a, u svezi s člankom 47. Povelje i člankom 267. trećim podstavkom UFEU-a, tumačiti na način da sud posljednjeg stupnja države članice u postupku utvrđivanja nepostojanja službeničkog odnosa može utvrditi da sudac nije osoba kojoj je uručen akt imenovanja na sudačku dužnost na tom sudu, izdan na temelju odredbi koje krše načelo djelotvorne sudske zaštite ili na način koji nije u skladu s tim načelom, kad je namjerno spriječeno ispitivanje suda tih pitanja prije uručenja tog akta?

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak, članak 2. i članak 4. stavak 3. UEU-a te članak 47. Povelje, u svezi s člankom 267. UFEU-a, tumačiti na način da je načelo djelotvorne sudske zaštite prekršeno u slučaju uručenja akta o imenovanju na dužnost suca nakon što je nacionalni sud uputio prethodno pitanje o tumačenju prava Unije o čijem odgovoru ovisi ocjena usklađenosti nacionalnih odredbi, čija je primjena omogućila uručenja tog akta, s pravom Unije?

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak, članak 2., članak 4. stavak 3. i članak 6. stavak 3. UEU-a te članak 47. Povelje tumačiti na način da je načelo djelotvorne sudske zaštite prekršeno zbog neomogućavanja prava na pošteno suđenje u slučaju uručenja akta o imenovanju na dužnost suca suda zemlje članice slijedom postupka imenovanja provedenog uz očitu povredu pravila o imenovanju sudaca te države?

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak, članak 2. i članak 4. stavak 3. UEU-a te članak 47. Povelje, u svezi s člankom 267. trećim podstavkom UFEU-a, tumačiti na način da je načelo djelotvorne sudske zaštite povrijeđeno ako nacionalni zakonodavac na sudu zadnjeg stupnja države članice osnuje organizacijsku jedinicu koja nije sud u smislu prava Unije?

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak, članak 2. i članak 4. stavak 3. UEU-a te članak 47. Povelje, u svezi s člankom 267. trećim podstavkom UFEU-a, tumačiti na način da o postojanju službeničkog odnosa i statusa suca osobe kojoj je uručen akt o imenovanju na dužnost suca posljednjeg stupnja države članice ne može odlučivati organizacijska jedinica tog suda nadležna u skladu s nacionalnim pravom, u koju je imenovana ta osoba, a koja je sastavljena isključivo od osoba čiji akti o imenovanju sadržavaju nedostatke navedene u pitanjima br. 2. do 4., i koja zbog toga nije sud u smislu prava Europske unije, već druga organizacijska jedinica tog suda koja ispunjava zahtjeve prava Unije za sud?

____________