Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Poznaniu (Polsko) dne 26. června 2019 – Kancelaria Medius SA se sídlem v Krakově v. RN

(Věc C-495/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Kancelaria Medius SA se sídlem v Krakově

Odpůrce: RN

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách1 vykládán v tom smyslu, že brání procesním předpisům, podle kterých může soud vydat rozsudek pro zmeškání založený výhradně na tvrzeních žalobce uvedených v žalobě, jež je povinen přijmout jako pravdivé v situaci, kdy žalovaný – spotřebitel, řádně předvolaný k jednání, se k jednání nedostaví a neuplatní ani žádnou procesní obranu?

____________

1 Úř. věst. 1993, L 95, s. 29, Zvl. vyd. 15/02, s. 288.