Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poola) 26. juunil 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie versus RN

(kohtuasi C-495/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Kostja: RN

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus menetlusnormid, mille alusel võib kohus teha tagaseljaotsuse, tuginedes üksnes hageja hagiavalduses esitatud väidetele, mille kohus on kohustatud tunnistama tõeseks olukorras, kus kostja (tarbija), keda on nõuetekohaselt teavitatud kohtuliku arutamise tähtajast, ei ilmu kutse peale kohale ning loobub kaitsest?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288