Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Poznaniu (Puola) on esittänyt 26.6.2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie v. RN

(Asia C-495/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Vastaaja: RN

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 7 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä menettelysäännöille, joiden perusteella tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion nojautuen ainoastaan kantajan kannekirjelmässä esittämiin väitteisiin, ja joita sen on pidettävä paikkansapitävinä silloin, kun vastaajana oleva kuluttaja, todisteellisesti annetusta haasteesta huolimatta jättää saapumatta oikeuden istuntoon eikä toimita vastausta?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.