Language of document :

A Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lengyelország) által 2019. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kancelaria Medius SA, székhelye: Krakkó kontra RN

(C-495/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Az alapeljárás felei

Felperes: Kancelaria Medius SA, székhelye: Krakkó

Alperes: RN

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétesek azok az eljárási rendelkezések, amelyek alapján a bíróság mulasztási ítéletet hozhat önmagában a felperes keresetében hivatkozott állítások alapján, és a bíróságnak ezeket az állításokat valósnak kell elfogadnia abban az esetben, ha az alperes – fogyasztó, akit a tárgyalás időpontjáról szabályszerűen értesítettek – az idézésre nem jelenik meg, és védekezést sem terjeszt elő?

____________

1 HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.