Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poljska) 26. junija 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN

(Zadeva C-495/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Druga stranka v postopku: RN

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288, v nadaljevanju: Direktiva Sveta 93/13/EGS) razlagati tako, da nasprotuje procesnim določbam, na podlagi katerih lahko sodišče izda zamudno sodbo, utemeljeno izključno na trditvah tožeče stranke, navedenih v tožbi, pri čemer mora te trditve šteti za resnične, če se tožena stranka – potrošnik, ki je ustrezno obveščena o datumu obravnave, ne odzove na vabilo in se ne brani?

____________

1 UL 1993, L 95, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.