Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel (Lucembursko) dne 25. července 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg v. JR

(Věc C-566/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Odpůrkyně: JR

Předběžná otázka

Může být francouzské státní zastupitelství u vyšetřovacího soudu nebo soudu, u něhož probíhá soudní řízení, které je ve Francii podle práva tohoto státu příslušné pro vydání evropského zatýkacího rozkazu, považováno za vystavující justiční orgán v autonomním smyslu uvedeném v čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 20021 v případě, kdy má kontrolovat dodržování podmínek nutných pro vydání evropského zatýkacího rozkazu a zkoumat jeho přiměřenost s ohledem na okolnosti trestního spisu, a současně je i orgánem činným v trestním řízení ve stejné věci?

____________

1     Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).