Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel (Luksemburg) 25. juulil 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg versus JR

(kohtuasi C-566/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Vastustaja: JR

Eelotsuse küsimus

Kas Prantsuse prokuratuuri, kes tegutseb eeluurimiskohtu või asjas otsust tegeva kohtu juures ja kelle pädevuses on Prantsusmaal vastavalt selle riigi õigusnormidele Euroopa vahistamismääruse tegemine, võib pidada vahistamismääruse teinud õigusasutuseks nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse nr 2002/584/JSK1 artikli 6 lõike 1 autonoomses tähenduses, juhul kui see prokuratuur, kes peab kontrollima Euroopa vahistamismääruse tegemiseks vajalike tingimuste täitmist ning hindama selle proportsionaalsust kriminaaltoimiku asjaolusid arvestades, on samal ajal asutus, kes juhib samas asjas kriminaalmenetlust?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).