Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. srpnja 2019. uputio Cour d'appel (Luksemburg) – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg protiv JR

(predmet C-566/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Tuženik: JR

Prethodno pitanje

Može li se francusko državno odvjetništvo pri istražnom sudu ili sudu nadležnom za donošenje presude, nadležno u Francuskoj na temelju prava te države za izdavanje europskog uhidbenog naloga, smatrati pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog u smislu autonomnog značenja tog pojma iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002.1 u slučaju u kojem je, s obzirom na to da treba nadzirati poštovanje uvjeta potrebnih za izdavanje europskog uhidbenog naloga i ispitivati njihovu proporcionalnost s obzirom na okolnosti kaznenog progona, istodobno tijelo zaduženo za kazneni progon u istom predmetu?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)