Language of document :

A Cour d'appel (Luxemburg) által 2019. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg kontra JR

(C-566/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel

Az alapeljárás felei

Felperes: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Alperes: JR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A vizsgálóbíró vagy a bíróság mellett működő francia ügyészség, amely Franciaországban ezen állam joga alapján hatáskörrel rendelkezik az európai elfogatóparancs kibocsátására, tekinthető-e a 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat1 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott önálló fogalom szerinti kibocsátó igazságügyi hatóságnak, ha e hatóság feladata amellett, hogy az európai elfogatóparancs kibocsátásához szükséges feltételek tiszteletben tartását ellenőrizze és arányosságát a büntetőjogi iratokból kitűnő körülmények tekintetében megvizsgálja, hogy ugyanezen ügyben lefolytassa a büntetőeljárást?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).