Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel (Luxemburg) la 25 iulie 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR

(Cauza C-566/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel

Părțile din procedura principală

Reclamant: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Pârât: JR

Întrebarea preliminară

Ministerul Public francez de pe lângă instanța de instrucție sau de judecată, competent în Franța în temeiul dreptului acestui stat să emită un mandat de arestare european, poate fi considerat o autoritate judiciară emitentă, în sensul autonom vizat la articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 20021 , în ipoteza în care acesta trebuie să controleze respectarea condițiilor necesare pentru emiterea unui mandat european de arestare și să examineze caracterul proporțional al acesteia având în vedere circumstanțele din dosarul penal, fiind în același timp autoritatea responsabilă cu efectuarea urmăririi penale în aceeași cauză?

____________

1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3)