Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio High Court (Irska) – Minister for Justice and Equality protiv JR

(predmet C-488/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Minister for Justice and Equality

Protustranka: JR

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se Okvirna odluka1 na situaciju kada je tražena osoba osuđena u trećoj državi, a presuda u trećoj državi je, u skladu s bilateralnim sporazumom između te treće države i države izdavateljice, priznata u državi izdavateljici i izvršena u skladu s pravom države izdavateljice?

Ako je odgovor potvrdan, u okolnostima kada je država članica izvršenja u svojem nacionalnom zakonodavstvu primijenila fakultativne razloge za neizvršenje europskog uhidbenog naloga propisane člankom 4. stavkom 1. i člankom 4. stavkom 7. točkom (b) Okvirne odluke, na koji način će pravosudno tijelo izvršenja donijeti odluku u odnosu na kazneno djelo za koje se tvrdi da je počinjeno u trećoj državi, kada okolnosti pod kojima je počinjeno djelo upućuju na to da su pripremne radnje izvršene u državi izdavateljici?

____________

1 2002/584/PUP: Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)