Language of document :

2019 m. birželio 26 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality / JR

(Byla C-488/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Minister for Justice and Equality

Atsakovas: JR

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Pagrindų sprendimas1 taikomas esant situacijai, kai prašomas perduoti asmuo buvo nuteistas ir jam skirta bausmė trečiojoje valstybėje, tačiau pagal dvišalę tos trečiosios valstybės ir išduodančiosios valstybės sutartį trečiojoje valstybėje priimtas nuosprendis buvo pripažintas išduodančiojoje valstybėje ir vykdomas pagal išduodančiosios valstybės įstatymus?

2.    Jei taip, ką turi nuspręsti į vykdančioji teisminė institucija dėl nusikalstamos veikos, kuri, kaip teigiama, buvo įvykdyta trečiojoje valstybėje, tačiau iš tos nusikalstamos veikos aplinkybių matyti, kad parengiamieji veiksmai buvo įvykdyti išduodančiojoje valstybėje, tais atvejais, kai vykdančioji valstybė narė savo nacionalinės teisės aktuose taikė Pagrindų sprendimo 4 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 7 dalies b punkte numatytus Europos arešto orderio neprivalomo nevykdymo pagrindus?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1).