Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 26 iunie 2019 – Minister for Justice and Equality/JR

(Cauza C-488/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Reclamant: Minister for Justice and Equality

Pârât: JR

Întrebările preliminare

Decizia-cadru1 se aplică în situația în care persoana solicitată a fost condamnată și i s-a aplicat o pedeapsă într-un stat terț, dar, în temeiul unui tratat bilateral între acest stat terț și statul emitent, hotărârea emisă în statul terț a fost recunoscută în statul emitent și pusă în executare în conformitate cu legislația acestuia?

În cazul unui răspuns afirmativ, în situația în care statul membru de executare a aplicat în legislația sa națională motivele de neexecutare facultativă a mandatului european de arestare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (7) litera (b) din decizia-cadru, cum va proceda autoritatea judiciară de executare în vederea stabilirii unei concluzii în ceea ce privește o infracțiune pretins săvârșită în statul terț, în timp ce împrejurările infracțiunii respective includ acte pregătitoare care au avut loc în statul emitent?

____________

1 Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).