Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 26. junija 2019 – Minister for Justice and Equality/JR

(Zadeva C-488/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Minister for Justice and Equality

Nasprotna stranka: JR

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se okvirni sklep1 uporablja v položaju, ko je bila zahtevana oseba obsojena na zaporno kazen v tretji državi, vendar je bila v skladu z dvostransko pogodbo med zadevno tretjo državo in odreditveno državo sodba iz tretje države priznana v odreditveni državi ter izvršena v skladu z zakoni odreditvene države?

Če je to tako, kako naj izvršitveni pravosodni organ v okoliščinah, ko je izvršitvena država članica v svoji nacionalni zakonodaji uporabila razloge za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje, določene v členu 4(1) in členu 4(7)(b) okvirnega sklepa, sprejme odločitev v zvezi s kaznivim dejanjem, za katerega se navaja, da je bilo storjeno v tretji državi, vendar pa okoliščine zadevnega kaznivega dejanja kažejo na to, da so se pripravljalna dejanja zgodila v odreditveni državi?

____________

1 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).