Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – W. Ż.

(predmet C-487/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: W. Ż.

Uz sudjelovanje: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Prethodno pitanje

Treba li članak 2., članak 6. stavke 1. i 3. i članak 19. stavak 1. drugi podstavak [UEU-a] u vezi s člankom 47. [Povelje Europske unije o temeljnim pravima] i člankom 267. [UFEU-a] tumačiti na način da zakonom prethodno ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u smislu prava Europske unije nije sud u čijem jednočlanom sastavu zasjeda osoba koja je na dužnost suca imenovana uslijed teške povrede pravnih pravila države članice koja se odnose na imenovanje sudaca, a koja se prije svega sastoji od imenovanja te osobe na dužnost suca unatoč tomu što je nadležnom nacionalnom sudu (Naczelnom Sądu Administracyjnom (Visoki upravni sud, Poljska)) prethodno podnesena žalba protiv odluke nacionalnog tijela (Krajowe Rade Sądownictwa (Državno sudbeno vijeće, Poljska)) koja obuhvaća zahtjev za njezino imenovanje na dužnost suca, unatoč tomu što je izvršenje te odluke obustavljeno u skladu s nacionalnim pravom te unatoč tomu što postupak pred nadležnim nacionalnim sudom (Naczelnim Sądom Administracyjnim (Visoki upravni sud)) nije okončan prije dostave akta o imenovanju?

____________