Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 26. junija 2019 – W.Ż.

(Zadeva C-487/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: W.Ż.

Ob udeležbi: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 2, 6(1) in (3) ter člen 19(1), drugi pododstavek, [PEU] v povezavi s členom 47 [Listine o temeljnih pravicah] in členom 267 [PDEU] razlagati tako, da sodišče, ki ga sestavlja sodnik posameznik, ki je bil za sodnika imenovan v očitnem nasprotju s predpisi države članice o imenovanju sodnikov, ni neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče v smislu prava Unije, zlasti zato, ker je bila ta oseba za sodnika imenovana, čeprav je bilo zoper sklep nacionalnega organa (Krajowa Rada Sądownictwa, nacionalni sodni svet, Poljska), ki je vseboval predlog o imenovanju te osebe za sodnika, pri pristojnem nacionalnem sodišču (Naczelny Sąd Administracyjny, vrhovno upravno sodišče, Poljska) vloženo pravno sredstvo, bila izvršitev tega sklepa v skladu z nacionalnim pravom zadržana in postopek pred pristojnim nacionalnim sodiščem (vrhovno upravno sodišče) pred izročitvijo akta o imenovanju še ni bil končan?

____________