Language of document : ECLI:EU:C:2019:782


 
Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 25. september 2019 –
Mas Que Vinos Global mod EUIPO

(Sag C-278/19 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om registrering af ordmærket EL SEÑORITO – afslag på ansøgningen – reel brug af det ældre varemærke«

1.      Appel – anbringender – utilstrækkelig begrundelse – rækkevidden af begrundelsespligten

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 5 og 6)

2.      Appel – anbringender – urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder og af beviserne – afvisning – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 5 og 6)

Konklusion

1)

Appellen forkastes, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

2)

Mas Que Vinos Global SL bærer sine egne omkostninger.