Language of document : ECLI:EU:C:2019:782


 


 Rješenje Suda (osmo vijeće) od 25. rujna 2019. – Mas Que Vinos Global protiv EUIPO-a

(predmet C-278/19 P)

„Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava za registraciju verbalnog žiga EL SEÑORITO – Odbijanje prijave za registraciju – Stvarna uporaba ranijeg žiga”

1.      Žalba – Razlozi – Nedostatnost obrazloženja – Opseg obveze obrazlaganja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 5., 6.)

2.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 5., 6.)

Izreka

1.

Žalba se odbacuje kao djelomično očito nedopuštena i odbija kao djelomično očito neosnovana.

2.

Društvu Mas Que Vinos Global SL nalaže se snošenje vlastitih troškova.