Language of document : ECLI:EU:C:2019:782


 


 Ordonanța Curții (Camera a opta) din 25 septembrie 2019 –
Mas Que Vinos Global/EUIPO

(Cauza C278/19 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii verbale EL SEÑORITO – Respingerea cererii de înregistrare – Utilizare serioasă a mărcii anterioare”

1.      Recurs – Motive – Insuficiența motivării – Conținutul obligației de motivare

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 5 și 6)

2.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 5 și 6)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind, în parte, vădit inadmisibil și, în parte, vădit nefondat.

2)

Mas Que Vinos Global SL suportă propriile cheltuieli de judecată.