Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 
Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 24. september 2019 –
Hesse mod EUIPO

(Sag C-426/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appeller – artikel 170 i Domstolens procesreglement – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – adgang til prøverne nægtet«

Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170)

(jf. præmis 11-14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Kurt Hesse bærer sine egne omkostninger.