Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 24.9.2019 – Hesse vastaan EUIPO

(asia C-426/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei esitetä tällaista kysymystä – Ei hyväksytä  

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 11-14 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Kurt Hesse vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.