Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 


 A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2019. szeptember 24i végzése –
Hesse kontra EUIPO

(C426/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetősége – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem igazoló kérelem – A fellebbezés megengedhetetlensége”

Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A megengedhetővé nyilvánítás iránti, a kérdés jelentőségét nem bizonyító kérelem – Megengedhetetlenség

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 11–14. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

Kurt Hesse maga viseli saját költségeit.