Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 


 2019 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Hesse /  EUIPO

(Byla C426/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, kuriame neįrodyta, kad klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo procedūra – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas priimti, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 11–14 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Apeliacinis skundas nepriimtinas.

2.

Kurt Hesse padengia savo bylinėjimosi išlaidas.