Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora rozhodujúca o prijatí odvolaní) z 24. septembra 2019 – Hesse/EUIPO

(vec C426/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Návrh, ktorý nepreukazuje význam otázky pre jednotu, súlad alebo ďalší vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

Odvolanie – Režim predchádzajúceho prijatia – Otázka významná pre jednotu, súlad alebo ďalší vývoj práva Únie – Návrh, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 11 – 14)

Výrok

1.

Odvolanie nie je prijateľné.

2.

Pán Kurt Hesse znáša svoje vlastné trovy konania.