Language of document : ECLI:EU:C:2019:778


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 24. septembra 2019 – Hesse/EUIPO

(Zadeva C406/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog iz katerega ni razvidno, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustnost pritožbe“

Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, iz katerega ni razvidno, da je vprašanje pomembno – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 11 do 14.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Kurt Hesse nosi svoje stroške.